Home         Special Offer          About us   

 


Legal notice


videoclips.hu

MagyarEnglish

 

This page is available in Hungarian language only.

 
 

Ezúton tájékoztatunk arról, hogy a videoclips.hu legtöbb oldalát megtekintheted és alapvető funkcióit anélkül veheted igénybe, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatnál magáról.

Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevételéhez szükség van regisztrációra és azonosításodra. Ezen esetekben az általad megadott adatokat a videoclips.hu a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá. A weboldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás teljes mértékben önkéntes. Ezen személyes információk megadására azért kérjük felhasználóinkat, hogy promócióinkban való részvételük, valamint az oldal által időszakosan vagy állandó jelleggel kínált egyéb előnyök jóváírása, nyilvántartása céljából egyértelműen beazonosíthassuk őket. A regisztráció másodlagos célja, hogy felhasználóinkról további statisztikai adatokat nyerjünk. Segítségükkel szolgáltatásainkat a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthetjük tovább.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Az adatvédelmi megoldások kialakításánál figyelembe vettük továbbá a 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait.

Felhívjuk szíves figyelmedet, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:

a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
d) az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
f) nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt.

Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is, g) megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

A videoclips.hu a kérésedre minden esetben tájékoztatást ad a rendszerben rögzített személyes adataidról, azok kezeléséről, továbbá bármely felhasználónk bármikor végrehajthatja - megfelelő azonosítás után - személyes adatinak helyesbítését, vagy aktív állományból történő törlését.

Amennyiben törlöd magad aktív felhasználóink közül, azzal egyúttal tudomásul veszed, hogy valamennyi előnyöd, jogosultságod, korábbi promóciókban megszerzett jóváírásod helyreállíthatatlanul elvész, és semmiféle követeléssel nem állhaszt elő a videoclips.hu üzemeltetője irányában. A videoclips.hu a személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a jogszabályban meghatározott esetekben a törvény lehetővé teszi. Így például telefonon történő érdeklődés esetén jogunkban áll megtagadni a személyes információk kiadását.

Oldalaink tartalmaznak olyan hivatkozásokat (linkeket) , amelyek más szolgáltatók weboldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az üzemeltető nem vállal felelősséget. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

A weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában a webdesigner és a fejlesztő cégek szellemi alkotása, mely csak bizonyos törvényi korlátok között használható fel. A weboldalon található anyagokat a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni. A jelen feltételek értelmében ezen anyagok más Internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása tilos. A weboldalon található anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, szabadalmi (védjegyoltalomról szóló) és egyéb jogszabályokba ütközhet.

 

 
 

Additional information

Any price, information, offer published on videoclips.hu can be changed any time at discretion of the Management. Moreover, videoclips.hu cannot held liable for any loss or faded advantage due to the change in any criteria.

 

 
 
 
    Home         Special Offer          About us   
© 2017 Soso Multimedia. All rights reserved.      Legal notice